ArzaArza

biz hakdabiz hakda

OPTO-EDU (Pekin) Co. 16 ýyldan gowrak wagtlap.OPTO-EDU, Hytaýda öndürilen optiki we bilim guralynyň doly maglumat bazasyny döretmek üçin mikroskop we okuw elementleri üçin bir bitewi üpjün ediji bolmagy maksat edinýär.Häzirki wagtda üpjünçilik zynjyry ulgamymyzda 5000-den gowrak model we 500+ hünärmen öndüriji bar.Iň başlangyç derejeli önümlerden başlap, iň professional çözgütlere çenli her gün lukmançylyk, ylmy gözleg, bilim, senagat, oba hojalygy we dürli pudaklarda dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýarys.

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

iň soňky habarlariň soňky habarlar

  • sdr
  • abbdb7533
  • cof